پرسشنامه رفتار دوستانه

خیلی وقت ها در مورد خودتان احساس خوبی ندارید

بسیاری از نظرات و عقاید دیگران، به نظر شما بی معنی است.

شما اغلب شایستگی های دیگران را تحسین نمی کنید

حتی در کنار دوستانت، برایت مشکل است که خودت باشی

شما فردی کم رو هستید

نظرات دوستانت تاثیر اندکی روی عقاید شما دارد

وقتی دوستانت از شما راهنمایی می خواهند، همیشه راحت نیستید که به آنها پیشنهاد و نظر بدهید.

دوست دارید وقت خود را به تنهایی بگذرانید و تنها باشید

شما ویژگی های زیادی دارید که مطلوب نیستند

دوست ندارید افراد بی هدف مزاحم شما شوند

اگر یک فرد تازه وارد به شما بپیوندد، خود و دوستانت را به او معرفی می کنید

در جهانی که ما زندگی می کنیم ، افراد سرد و نا مهربان فراوانند

شما خود را فردی می دانی که می تواند در هر نقطه نظر چیز مثبتی ببیند

هر وقت کسی بخواهد با شما صحبت کند ، کار خود را متوقف می کنید و به گفته های وی گوش می دهید

همیشه به افرادی که می شناسید و از شما پول قرض می خواهند، پول قرض می دهید

اگر یکی از دوستانت نقل مکان کند، تا مدتی غمگین و ناراحت می شوید

شما فردی بسیار خوش برخورد و دوست داشتنی هستید

همیشه با صبر و حوصله به دیگران گوش می کنید، حتی وقتی عقاید آنها مخالف نظرات شما باشد

اغلب به دیگران می گویید که می خواهید کاری انجام دهید ولی بلافاصله فراموش می کنید.

اگر زمانی برای تفریح و سرگرمی داشته باشید ترجیح می دهید مطالعه کنید یا تلویزیون تماشا کنید یا به تنهایی کاری انجام دهید.

به راحتی کنترل رفتار خود را از دست می دهید

حتی اگر چند روز از دوستت خبر نداشته باشی و علت آن را هم ندانی، سعی نمی کنی با او تماس بگیری

اگر با افراد دیگر کار می کنی، معمولا به خودت زحمت نمی دهی به خاطر کمکشان از انها تقدیر و تشکر کنی.

گاهی اوقات احساس می کنی در دنیا تنها هستی

شما فرد خیلی محبوبی نیستید.

موقع طرح دیدگاه های خودتان دوست ندارید به حرف های نا مربوط دیگران گوش دهید

اهل معاشرت و تفریحات دستجمعی نیستید

مردم مثل گذشته با هم صادق و روراست نیستند

شما خود را فردی بسیار خونگرم و صمیمی می دانید

شروع صحبت با یک فرد غریبه و ادامه آن برای شما آسان است

وقتی دوست شما مریض باشد به ملاقاتش می روی و یا تلفنی جویای حالش می شوی

معمولا در مجالس و جشن ها شرکت می کنید

خود را بسیار بخشنده و دست و دلباز می دانید

افراد دیگر اغلب برای حل مشکلات خود به شما مراجعه می کنند

اگر ببینید فردی به کمک نیاز دارد، هر کاری دارید رها می کنید و به او کمک می کنید.

مردم اغلب، کار ها و حرف های شما را اشتباه می فهمند

بعضی وقت ها ساکت و سرد هستید

اجازه می دهید دیگران به راحتی آنچرا به نظرشان می رسد، به شما بگویند

در صحبت کردن با دیگران شما بیشتر گوش می کنید نظرات و عقایدتان را برای خود نگه می دارید

برای شما یافتن دوست های خوب دشوار است